Jubileumsur frå Bruvik

- Einerett som distributør

Voss Ur og Design AS har ulike Bruvik jubileumsur, og lommeur i sølv og krom.
Me har jobba med både jubileumsur og lommeur sidan 2002.

I Norge har me lange og gode tradisjonar med å hylla tilsette som har hatt samme arbeidsgjevar i20 år,eller meir. Dette har blitt, og blir markert ved at firmaet tildeler jubilantane jubileumsur. Ura er designa med stor graveringsflate for namn, logo/kommunevåpen etc. I tillegg ser me at fleire nyttar klokker som motivasjonsgåver, firmajubileum, markering av runde dagar etc.Lommeur

Lommeur, i 925 sølv og "Voss" krom, er dobbelkapsla og har mekanisk opptrekk. Fine tradisjonsrike ur med graveringsfelt til initialar. Me tilbyr også klokkekjeder i sølv eller rhodinert messing.

Skattegrensar for gåver


Frå 1. januar 2019, vart det innført nye reglar for tildeling av gåver til tilsette. I utgangspunktet er gåver til tilsette skattepliktige, men det fins nokre unntak:


Gåve på inntilkr 8000,-, for lang tenestetid:

    • Gjeld første gong ved 20 års tenestetid, deretter kvart 10. år
    • Årleg: Belønningsgåver, motivasjonsgåver, julegåver etc:kr 5000,-


Gåve på inntilkr 4000,-, kan gjevast når:

    • Bedrifta fyller 25 år, eller der antal år er deleleg med 25
    • Jubilanten gifter seg eller 50, 60, 70 eller 80 år
    • Mottakar går av med pensjon, eller sluttar av anna grunn etter minst 10 år i bedrifta