Image
Bruvik Jubileum

I Norge har me lange og gode tradisjonar med å hylla tilsette som har hatt samme arbeidsgjevar i 25 år. Dette har blitt, og blir markert ved at firmaet spanderer gullklokke på jubilantane. I tillegg ser me at fleire nyttar klokker som motivasjonsgåver i konkurranse-samanheng, firmajubileum og markering av runde dagar etc.

1. januar 2019, vart 25 års grensa endra til 20 år.

I den samanheng såg me behovet for eit meir elegant og tradisjonelt armbåndsur, som samtidig hadde eit moderne uttrykk. Dette meiner me den norske gründer og klokkedesignar, Rune Bruvik, har løyst på ein framifrå måte.

Kontakt e-post
Ring 954 45 700

Våre Bruvik Jubileums-modellar er skattefrie jubileumsgåver